SAYT ÜZRƏ AXTARIŞ

Pulmonar arteriya denervasiyası

Pulmonar arteriya denervasiyası

Pulmonar arteriya hipertenziyasının müalicəsində son vaxtlar denervasiya əməliyyatı gündəmdədir. Bu gün çox az saylı ölkələrdə icra edilən bu əməliyyatla bağlı xeyli müsbət statistik nəticələr vardır. Bizim komandamız da bu əməliyyatı icra etməkdədir. Əməliyyatda əsas hədəf bu xəstələrin yaşam keyfiyyətinin yaxşılaşmasına yönəlir. Taktiki olaraq PADN əməliyyatı radiofrekans kateterlə pulmonar arteriyaya girilərək simpatik qanglionların radiofrekans ablasiyası aparılmasına əsaslanır.