SAYT ÜZRƏ AXTARIŞ

Aorta xəstəliklərində müdaxilələr

Aorta xəstəliklərində müdaxilələr

Aorta anevrizması xəstələrin həyatını ciddi şəkildə təhdid edən xəstəliklərdən sayılır. Aorta anevrizması ateroskleroz və təzyiq nəticəsində inkişaf edən xəstəlkidir. Bu xəstəliyi belə izah edə bilərik ki, aorta damarın divarı ateroskleroz nəticəsində öz elastikliyini itirir, nəticədə sərtləşmiş aorta təzyiqə davam gətirmədən partayır. Bu vəziyyətdə ölüm faizi çox yüksəkdir. Belə ki, bəlli müayinələrlə aşkarlanan aorta anevrizmasında aortaya müdaxiləvi yolla xüsusi stenlər yerləşdirilib (Greft stent) xəstənin həyati risklərini xeyli azaltmaq mümkündür.